Skip to main content

Om orkla eiendom header

Om selskapet

Eiendomsvirksomheten til Orkla er konsentrert om investering, utvikling og salg eiendommer primært fra Orklas virksomhet. Orkla Eiendom ivaretar i tillegg konsernets behov for spesialkompetanse innenfor eiendom.  

  • Karriere

    Våre medarbeideres kompetanse har en viktig strategisk betydning for konsernet og forvaltes gjennom årlig kompetanseutvikling og langsiktig karriereutvikling for den enkelte.Utviklingen av vårt ver...

Orkla Eiendom AS
Nedre Skøyenvei 26
Pb 423 Skøyen 
0213 Oslo
Tlf: 22 54 40 00
Faks: 22 54 44 90
post@orklaeiendom.no