Yttersøveien 21, Larvik

Næringseiendom i Larvik som frem til 2016 ble benyttet til matvareproduksjon (Denja) og
inneholder store produksjons- og lagerlokaler, kontorer samt sosiale rom som kantine og
garderober.

Eiendommen har et bruttoareal på ca. 5.810 m2, fordelt på ca. 4.500 m2 i første etasje og
ca. 1.310 m2 i underetasjen. Tomten er på 11.907 m2 ppparbeidet med asfaltert gårdsplass
og biloppstillingsplasser.

Orkla Eiendom og FG Eiendom samarbeider om utviklingen av eiendommen.

Fakta

Adresse
Yttersøveien 21, Larvik

Bruttoareal
ca. 5.810 m2,

Espen Bjørsnøs

Finance Manager

espen.bjornsnos@orkla.no

+47 90130656