Karriere

Våre medarbeideres kompetanse har en viktig strategisk betydning for konsernet og forvaltes gjennom årlig kompetanseutvikling og langsiktig karriereutvikling for den enkelte.

Utviklingen av vårt verdigrunnlag og vår felles bedriftskultur er et kontinuerlig og vedvarende arbeid, i alle bedrifter og i alle deler av konsernet.

Les mer på Orklas nettside:  http://orkla.no/